Titanium Qws Cov Khoom Npe Khoom

Nov yog peb cov titanium pas nrig suav cov ntawv

Tsis yog. Cov khoom lag luam Qib Qhov Coob (mm) Chav Nyob Tshuag
1 Titanium pas nrig Qeb 2 4 kg 380
2 Titanium pas nrig Qeb 2 Φ5 kg 350
3 Titanium pas nrig Qeb 2 6 kg 300 tawm
4 Titanium pas nrig Qeb 2 7 kg 320
5 Titanium pas nrig Qeb 2 8 kg 150
6 Titanium bar Qeb 2 9 kg 280
7. Peb muaj 7 Titanium bar Qeb 2 10 kg 220
8. 8 Titanium bar Qeb 2 11 kg 330
9. 9 Titanium bar Qeb 2 12 kg 120
10 Titanium bar Qeb 2 14 kg 350
11. 11 Titanium bar Qeb 2 15 kg 120
12. 12s Titanium bar Qeb 2 16 kg 350
13. 13 Titanium bar Qeb 2 18 kg 126
14 14 Titanium bar Qeb 2 20 kg 246
15 15 Titanium bar Qeb 2 22 kg 246
16 Titanium bar Qeb 2 24 kg 365
17 Titanium bar Qeb 2 26 kg 263
18 18 Titanium bar Qeb 2 Φ28 kg 563
19 Titanium bar Qeb 2 30 kg 532
20 20 Titanium bar Qeb 2 32 kg 233
21 Titanium bar Qeb 2 Φ34 kg 321
22 Titanium bar Qeb 2 36 kg 213
23 Titanium bar Qeb 2 Φ38 kg 135
24 Titanium bar Qeb 2 40 kg 656
25. 25 Titanium bar Qeb 2 Φ42 kg 122
26 Titanium bar Qeb 2 45 kg 23
27. Muaj 27 leej Titanium bar Qeb 2 Φ48 kg 151
28. 28 Titanium bar Qeb 2 50 kg 325
29. 29 Titanium bar Qeb 2 55 kg 232
30. 30 Titanium bar Qeb 2 Φ60 kg 266
31 Titanium bar Qeb 2 Φ70 kg 231
32. 32 Titanium bar Qeb 2 80 kg 254
33 Titanium bar Qeb 2 90 kg 315
34 Titanium bar Qeb 2 Φ95 kg 125
35 Titanium bar Qeb 2 Φ95 kg 135
36 Titanium bar Qeb 2 100 kg 123
37 Titanium bar Qeb 2 105 kg 223
38 Titanium bar Qeb 2 110 kg 132
39 Titanium bar Qeb 2 Φ115 kg 236
40 Titanium bar Qeb 2 120 kg 233
41 Titanium bar Qeb 2 130 kg 223
42 Titanium bar Qeb 2 Φ135 kg 233

titanium bar inventory